Dec, J. (2019) „Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 10, s. 129-141 (pl), 305. doi: 10.34862/sp.2012.7.