Adamowski, J. W. (2021) „Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 304”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 237-241 (PL), 513. doi: 10.34862/sp.2020.11.