Kola, A. (2021) „Teoria i praktyka poradnictwa w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 206-234 (PL), 485. doi: 10.34862/sp.2020.10.