Skarżyńska, K. (2021) „Relacje rodzice-dzieci a poglądy na świat osób dorosłych”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 199-205 (PL), 477. doi: 10.34862/sp.2020.9.