Naraghi, N. M., Kassan, A. i Herzog, A. (2021) „Fenomenologiczna analiza kulturowej tranzycji nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki dla poradnictwa międzykulturowego ”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 140-170 (PL), 420. doi: 10.34862/sp.2020.7.