Breton, H. (2021) „Poradnictwo i doradztwo dla dorosłych: Paradygmat narracyjny”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 13-24 (PL), 293. doi: 10.34862/sp.2020.1.