Mendel, M. (2021) „«Czas święty» fazy liminalnej. Nowa perspektywa racjonalizacji doradztwa”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 44-76 (PL), 322. doi: 10.34862/sp.2020.3.