Kozielska, J. i Skowrońska-Pućka, A. (2021) „Inauguracyjne posiedzenie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Poznań, 27 listopada 2020 roku ”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 90, s. 266-271 (PL), 542. doi: 10.34862/sp.2020.16.