Dębska, E. i Mazur-Mitrowska, M. (2021) „Solidne podstawy – profesjonalne działania. XXXI konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Warszawa, 24–25 września 2021 roku”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 100, s. 224-229 PL; 446. doi: 10.34862/sp.2021.15.