Nawój-Połoczańska, J. i Skowrońska-Pućka, A. (2021) „Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 marca 2021 roku”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 100, s. 217-223 PL; 439. doi: 10.34862/sp.2021.14.