Mallet, M.-A. i Słowik, A. (2021) „Wsparcie w rozwoju zawodowym francuskich nauczycieli i dyrektorów szkół przez federację Formiris”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 100, s. 136-152 PL; 360. doi: 10.34862/sp.2021.8.