Labbé, S. (2021) „Etyka zawodowa jako «mądrość praktyczna» i źródło zaangażowania zawodowego”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 100, s. 155-172 PL; 379. doi: 10.34862/sp.2021.9.