Szumigraj, M. (2021) „Ewa Dębska, Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 370”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 100, s. 209-214 PL; 431. doi: 10.34862/sp.2021.13.