Piorunek, M. (2022) „Scenariusze edukacji i rynku pracy przyszłości – zapotrzebowanie na poradnictwo”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 110, s. 41-54 PL; 161. doi: 10.34862/sp.2022.3.