Frias, M., Alcoforado, L. i Cordeiro, A. (2022) „Młodzież NEET – Portret «stanu zawieszenia». Codzienne czynności i postrzeganie obecnego momentu w perspektywie życia”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 110, s. 57-80 PL; 177. doi: 10.34862/sp.2022.4.