Łuczak, M. (2022) „Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych aglomeracji poznańskiej”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 110, s. 81-94 PL; 201. doi: 10.34862/sp.2022.5.