Kargulowa, A. (2023) „Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 11-37 PL, 153. doi: 10.34862/sp.2023.1.