Wołk, Z. (2023) „Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 54-66 PL; 197. doi: 10.34862/sp.2023.3.