Ribeiro, M. A. (2023) „Walidacja Dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym dla «wrażliwych» młodych dorosłych”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 69-92 PL; 213. doi: 10.34862/sp.2023.4.