Pieńkowski, A. (2023) „Portal Mapa Karier – poradnictwo kariery bez międzyosobowego kontaktu”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 95-108 PL; 239. doi: 10.34862/sp.2023.5.