Aszkiełowicz, A. (2023) „Andrzej Ładyżyński Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, ss. 173.”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 111-117 PL; 255. doi: 10.34862/sp.2023.6.