Nawój-Połoczańska, J. (2023) „Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 października 2022”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 127-130 PL; 270. doi: 10.34862/sp.2023.8.