Ozimek, J. (2023) „Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy”, Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 120, s. 133-148 PL; 275. doi: 10.34862/sp.2023.9.