[1]
J. Dec, „Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking”, SP/JoC, t. 1, s. 129-141 (pl), 305, grudz. 2019.