[1]
J. W. Adamowski, „Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 304”, SP/JoC, t. 9, s. 237-241 (PL), 513, luty 2021.