[1]
N. M. Naraghi, A. Kassan, i A. Herzog, „Fenomenologiczna analiza kulturowej tranzycji nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki dla poradnictwa międzykulturowego ”, SP/JoC, t. 9, s. 140-170 (PL), 420, luty 2021.