[1]
M. Mendel, „«Czas święty» fazy liminalnej. Nowa perspektywa racjonalizacji doradztwa”, SP/JoC, t. 9, s. 44-76 (PL), 322, luty 2021.