[1]
A. Chojnacka, „Poradnictwo w żałobie (grief counseling) dla kobiet doświadczających straty prokreacyjnej”, SP/JoC, t. 10, s. 173-189 PL; 396, grudz. 2021.