[1]
G. Pineau, „Paradygmatyczne przejścia w tworzeniu koncepcji «doświadczeniowe uczenie się» z poradnictwem w tle”, SP/JoC, t. 10, s. 83-100 PL; 311, grudz. 2021.