[1]
J. Nawój-Połoczańska i A. Skowrońska-Pućka, „Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 marca 2021 roku”, SP/JoC, t. 10, s. 217-223 PL; 439, grudz. 2021.