[1]
M.-A. Mallet i A. Słowik, „Wsparcie w rozwoju zawodowym francuskich nauczycieli i dyrektorów szkół przez federację Formiris”, SP/JoC, t. 10, s. 136-152 PL; 360, grudz. 2021.