[1]
S. Labbé, „Etyka zawodowa jako «mądrość praktyczna» i źródło zaangażowania zawodowego”, SP/JoC, t. 10, s. 155-172 PL; 379, grudz. 2021.