[1]
I. Kaiser, M. Cygan, i O. Leśniak, „Catherine Nafti-Malherbe Małoletni imigranci we Francji. Streszczenie wykładu”, SP/JoC, t. 10, s. 238-241 PL; 460, grudz. 2021.