[1]
M. Piorunek, „Scenariusze edukacji i rynku pracy przyszłości – zapotrzebowanie na poradnictwo”, SP/JoC, t. 11, s. 41-54 PL; 161, grudz. 2022.