[1]
M. Frias, L. Alcoforado, i A. Cordeiro, „Młodzież NEET – Portret «stanu zawieszenia». Codzienne czynności i postrzeganie obecnego momentu w perspektywie życia”, SP/JoC, t. 11, s. 57-80 PL; 177, grudz. 2022.