[1]
M. Łuczak, „Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych aglomeracji poznańskiej”, SP/JoC, t. 11, s. 81-94 PL; 201, grudz. 2022.