[1]
A. Kargulowa, „Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy”, SP/JoC, t. 12, s. 11-37 PL, 153, grudz. 2023.