[1]
Z. Wołk, „Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach”, SP/JoC, t. 12, s. 54-66 PL; 197, grudz. 2023.