[1]
M. A. Ribeiro, „Walidacja Dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym dla «wrażliwych» młodych dorosłych”, SP/JoC, t. 12, s. 69-92 PL; 213, grudz. 2023.