[1]
A. Aszkiełowicz, „Andrzej Ładyżyński Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, ss. 173.”, SP/JoC, t. 12, s. 111-117 PL; 255, grudz. 2023.