[1]
J. Nawój-Połoczańska, „Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 października 2022”, SP/JoC, t. 12, s. 127-130 PL; 270, grudz. 2023.