[1]
J. Ozimek, „Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy”, SP/JoC, t. 12, s. 133-148 PL; 275, grudz. 2023.