[1]
E. Siarkiewicz, „Frans Meijers, Wybieram czy jestem wybieranym?, Naukowe Seminarium Poradoznawcze, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 12 kwietnia 2012 roku”, SP/JoC, t. 1, s. 181-184 (pl), 353, grudz. 2019.