[1]
M. Noworolnik-Mastalska, „Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach”, SP/JoC, t. 2, s. 64-84 (pl), 237, grudz. 2019.