[1]
J. Minta, „Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie sobie ze zmianami w organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 czerwca 2012 roku ”, SP/JoC, t. 2, s. 171-173 (pl), 335, grudz. 2019.