Słowik, A. „Przesłania Dla Poradniczej Praktyki Na Kongresie IAEVG/AIOSP W Montpellier”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 3, styczeń 2020, s. 123-135 (pl), 293, doi:10.34862/sp.2014.6.