Dec, J. „Poradnictwo Dla osób Z Grup Marginalizowanych – Streetworking”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 1, grudzień 2019, s. 129-141 (pl), 305, doi:10.34862/sp.2012.7.