Słowik, A. „Poradnictwo W życiu Polskiego Emigranta”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 93-117 (PL), 371, doi:10.34862/sp.2020.5.