Adamowski, J. W. „Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo Telewizyjne W Perspektywie Poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ss. 304”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 237-241 (PL), 513, doi:10.34862/sp.2020.11.