Kola, A. „Teoria I Praktyka Poradnictwa W kształceniu pracowników Socjalnych W Polsce”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 206-234 (PL), 485, doi:10.34862/sp.2020.10.